Cena 50 zł

Zobacz inne produkty

Antoni Cofalik - "Skrzypcowe ABC - szkoła gry na skrzypcach"

Szkoła pomyślana została jako podręcznik do nauczania początkowego dla dzieci w różnym wieku. Z uwagi na proste objaśnienia podstawowych pojęć książka może być bardzo pomocna także w samodzielnym opanowaniu instrumentu przez dorosłych. W pierwszej części uczeń zapoznaje się z podstawowymi elementami techniki skrzypcowej. Część druga obejmuje zmiany pozycji, artykulację, układy rytmiczne. Fotografie i rysunki mogą stanowić istotną pomoc dla ucznia podczas jego pracy domowej. Nowością tego podręcznika jest wyraźne wyartykułowanie poszczególnych problemów - zadań oraz ich powiązanie w jedną konsekwentną całość.

Ilość stron: 164, Format: 230 x 305